fredag 17 februari 2012

Hur man formaterar sin text

Rubriken kan gärnas skrivas något större, 14 punkters textstorlek är lagom. Använd fet stil också om du vill.

Texten ska sedan skrivas i 12 punkter och med 1½ radavstånd så att texten blir lufftig och lättläst. Välj ett vanligt typsnitt så som Times New Roman. Välj marginaler så att det blir rak vänster och högermarginal. Börja alltid att skriva i vänster marginal.
  Varje gång du börjar skriva på en ny rad ska du göra ett indrag (alltså två mellanslag). En ny rad gör man för att markera en liten tids- eller rumsförskjutning, alltså en liten paus. Man gör också indrag vid dialog.
  "Man kan skriva dialog så här", sa flickan.
  - Men man kan också göra det så här, sa pojken.
  "Det här sättet är ganska bra att använda", sa flickan igen "eftersom då kan jag fortsätta att prata efter att berättaren har beskrivit vem som talar.
Tänk dock på att inte blanda dem båda sätten. Välj något av dem, antingen talstreck eller citationstecken!

Nytt stycke alltså när det blir en blankrad som här ovan används alltid när man vill skriva något helt nytt. Det kan t.ex. vara ett längre tidshopp, en ny plats, nytt perspektiv, ny synvinkel eller för att markera en lång pausering. 

Sidnumrering skrivs gärna längst ner i mitten av sidan.

Om du känner dig osäker på hur texten ska skrivas jämför gärna med en bok då. Slå upp en sida i en vanlig skönlitterär bok och se hur texten är formaterad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar