fredag 17 februari 2012

Hur man skriver synopsis

En synopsis är en kortfattad beskrivning av vad berättelsen handlar om. Då tar man ta med början, mitten och slutet och så man får med det viktigaste i boken. Synopsisen skrivs då i olika stycken, ett stycke för varje del. En synopsis bör vara mellan 1-2 sidor.

En synopsis är kan också vara en kortfattad översikt av berättelsen. I den brukar man ha med några olika punkter som jag ska gå igenom här.


1. Beskriv själva handlingen.

2. Vilka är huvudpersonerna och bipersonerna? Beskriv dem, hur gamla är dem etc?

3. Under vilken tidsrymd utspelar sig berättelsen?

4. Finns det olika tidsplan? Olika perpektiv/ingångar?

5. Kan du beskriva några centrala höjdpunkter i romanen?

6. Hur ska romanens "dramaturgiska nedgångar" berättas?

7. Beskriv kortfattat tre eller fler scener ur romanen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar