fredag 17 februari 2012

Hur läser man en text och ger respons på den?

Att få sin text läst och kommenterad av någon annan är en ovärderlig hjälp när man vill utveckla sitt skrivande, men det är inte bara författaren till texten som har något att lära av det. Det kan ibland vara lättare att lära av respons på någon annans text, då det är lättare att se och ta till sig textkritik om det inte rör en själv. Ofta handlar textanalysen om generella problem/frågeställningar, som många känner igen sig i.

Nedan följer ett förslag på hur man kan lägga upp sin läsning av andras texter och förslag på frågor man kan ställa sig under läsningen.

En första läsning:
När du ger respons: börja med att berätta om din läsupplevelse, säg någon om helheten och ditt huvudintryck. För författaren är det viktigt att höra hur texten uppfattas. Fundera över författarens avsikt och leta reda på textens förtjänster, samt ge förslag på förbättringar.

Fördjupad närläsning:

  • Helhet
Vad handlade texten om - sammanfatta kort. Var utspelar det sig? Vad får man veta? Vem handlar det om? 

  • Ingress/öppning
Drar texten direkt in läsaren? Värmer skribenten upp först - vad händer om man stryker de första meningarna?

  • Framåtrörelse
Vad driver texten framåt? Finns det några drivande meningar? Var stoppas läsaren upp? Håller texten tempot? Var sackar den, var lyfter den?

  • Disposition
Hänger berättelsen ihop? Hur har författaren valt att disponera texten? Varför? Är texten logiskt uppbyggd med tanke på avsikten? Kommer händelserna i rätt följd? Vill man hela tiden fortsätta att läsa/undrar man vad som ska hända?

  • Språket
Hur ser språkbilden ut? Korta eller långa meningar? avhuggna/böljande meningar? Finns det återkommande kommateringar och skrivfel? Upprepade syftningsfel och svårtydda meningar? Finns det metaforer i texten som är originella/slitna? Finns nya ord? Använder skribenten sina olika sinnen? Felaktiga/medvetna tempusbyten? Vilket tempus; presens/imperfekt; för- och nackdelar? Hur samtalar författarens språkval ned historien? Tidsmarkörer? Hur talar de olika personerna?
  • Miljöskildringen (plats och tid)
Vad får vi veta om miljön? Är den överlastad/för tunn? Är beskrivningarna unika för platsen/miljön? Tillför de berättelsen något? Förstärker den handlingen? Är miljöbeskrivningen levande? Behövs det mer/mindre miljö? Finns det brister/problem i miljön?

Att ta emot textrespons/textkritik
Att ta emot kritik handlar om att få respons på sin text och inte kritik på sin person. Det handlar om att få förslag på förbättringar och att man får en vink om vad läsaren/ den som ger responsen tycker har fungerat bra respektive sämre i texten. Vad man gör med responsen är upp till var och en och det finns inga rätt eller fel, däremot mycket som många uppfattar som bättre respektive sämre och en hel del beprövade knep inom skönlitteraturen som man faktiskt kan lära sig. Att diskutera texten, ta till sig kritiken och fundera över den är en bra strategi för att komma vidare och utveckla sitt skrivande.

Texten är skriven av Ylva Carlsdotter Wallin via Skrivarakademin, du kan läsa mer om Ylva och hennes skrivande på hennes hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar