torsdag 16 augusti 2012

Elisabet Norin - I textens rum - om konsten att skriva

Rekommenderas för dig som vill varva klassiska skrivtips med skrivövningar.


I textens rum - om konsten att skriva är en insiktsfull bok med både djupförklarande berättartekniska tips och inspirerande övningar. Boken är indelad i två delar där den första delen berör prosa och den andra lyrik.  I boken får man ta del av många skrivverktyg så som att finna sitt flyt, hur man fångar läsaren, hur man bygger realistiska karaktärer, olika tempus, om miljöbeskrivning och personperspektiv, hur man ger och tar kritik. Till varje avsnitt finns flera skrivövningar att tillämpa. Dessa skrivövningar har en viktig betydelse och är inte till för enbart uppvärmning utan de har en mycket djupare betydelse. T.ex. så får man skriva ett brev till sin inre kritiker, bygga upp sin motivation, lära genom att iaktta sin omgivning m.m.

Personligen tyckte jag att den här boken var så bra så jag var tvungen att köpa mig ett eget exemplar, jag hade nämligen lånat den från biblioteket. Elisabet använder sig av ett positivt och inspirerande synsätt i sitt skrivande och det gjorde mig taggad att komma igång. Jag kände mig enormt motiverad efter att ha läst denna bok. Den var även väldigt lärorik och det fanns mycket nytt att ta vara på. I boken fanns även ett lästips som jag hade letat efter länge som gjorde mig enormt tacksam.  

I textens rum av Elisabet Norin


Göran Hägg - Nya författarskolan

Rekommenderas för dig som vill veta mer om förlagsverksamheten och utgivning.


Göran Häggs Nya författarskolan är en väldigt bred bok och man skulle kunna säga att den tar upp två olika delar. Först kommer delen om själva skrivandet där man kan läsa om olika perspektiv, dialog, inledning och avslut, hur man ger och tar emot textkritik m.m. Efter den delen kommer avsnitten om förlagsvärlden, det är alltså när boken är färdig. Här får man läsa om t.ex. hur man ska förhandla med bokförlagen, författarens ekonomi, stipendier och priser som man kan få, böckernas olika upplagor och mycket mer.  

Det som är bra med boken är att den är väldigt informativ och man kan själva hoppa runt i boken och läsa i vilken ordning man vill. Varje kapitel tar nämligen upp ett eget specifikt ämne. I slutet av boken finns en sammanfattning där alla kloka råd staplas upp så man lätt kan komma ihåg dem. Det finns även en läslista över svenska romaner som man kan studera för att träna upp sitt skrivande. 

Jag tycker att boken var väldigt intressant och lättläst. Det som var mest intressant att läsa var vad som händer efter att boken är klar, hur publicering och bokmarknaden fungerar. Det är nämligen första gången som jag kommer i kontakt med den världen. Så det kändes spännande att få ett hum om. Jag kommer dock inte att följa alla Görans råd om jag får en bok publicerad. Men så är det ju med texter, man väljer det man gillar och sållar bort resten. 

Nya författarskolan av Göran Hägg