torsdag 23 januari 2014

Personlighetsdrag

Ett av världens vanligaste personlighetstest är Myers Briggs test. Enligt detta test finns det fyra olika dimensioner. Varje dimension har två motsatta sidor. På var och en av de fyra skalorna använder alla människor den ena eller den andra sidan vid olika tillfällen.

Varför berättar jag nu det här? Jo, därför att detta är en fantastiskt verktyg att använda när man skapar en fiktiv karaktär till sin berättelse. Här nedan kan du se den svenska modellen som jag har skapat i Photoshop efter en okänd bild som jag har hittat på nätet. Originalet kan du hitta här.  Varje färg har två motsatta sidor där en personlighet alltså pendlar fram och tillbaka olika mycket. En del kanske inte pendlar alls utan är helt lutat åt ett håll. Beroende på hur mycket man lutar eller pendlar skapas olika personligheter. Kika på de olika personligheterna och fundera över hur du vill att din karaktär ska vara.

Myers Briggs 4 olika dimension med två motsatta sidor.