fredag 27 augusti 2010

Olika genrer i litteraturens värld

Vad genre är
Genre betyder "sort" eller "typ" och kommer ursprungligen från det latinska ordet "genus" som betyder "klass, släkte, börd eller kön". Genre är en estetisk term, alltså ett konstnärligt uttryck för att kategorisera olika kulturella uttryckssätt så som film, litteratur, spel m.m.  

Traditionella genrer
Litteraturvetenskapen och poetiken delar traditionellt upp skönlitteraturen i tre genrer: lyrik, epik och dramatik.

Lyrik utgörs ofta av korta koncentrerade poetiska texter som försöker förmedla en bild eller en känsla. Lyrik ger ofta en personlig känsla och riktas sällan till en större grupp. Det finns olika typer av lyrik; "bunden vers" innebär att versformen ska följa vissa regler så som haiku, metrisk vers och limerick. "Fri vers" är vers som kan vara helt eller delvis utan rim och meter. "Prosadikt" är ett kort prosastycke med vissa poetiska element som t.ex. rytm, allitteration, assonans osv.

Epik kan ibland även kallat prosa och är den berättande genren. Hit räknas fiktiva texter alltså sånt som är påhittat och fantasi. Även icke-fiktiva berättande texter kan, med en episk framställning höra hit, alltså texter som är verkliga och verklighetsbaserade. Inom epik finns två undergenrer "roman" och "kortprosa". Inom roman finns mängder av olika typer av romaner man kan skriva; brevroman, dagboksroman, äventyrsroman, kriminalroman, thriller, historisk roman, kärleksroman, fantasiroman m.m. Romanen är den vanligaste genren som används. Kortprosa även kallad flash fiction är ett begrepp för att beskriva mycket korta noveller. Ingen exakt längd finns på dessa oftast är kortprosa stycken inte längre än 2000 ord. Till skillnad från en prosadikt är kortprosa en berättelse med händelser och personer med början och slut. Inom kortprosa finns olika typer av noveller att skriva; fabel, historia, krönika, legend, miniatyr, myt, novell, novellett, parabel, saga och skiss.

Det finns fyra kategorier utifrån verkens längd; "roman", "kortroman", "långnovell" och" novell". Roman är en den populäraste formen inom skönlitteratur. Romaner publiceras vanligen som tryckta böcker som är indelade i kapitel eller delar. Romanen brukar skiljas från novellen genom dess längd, men det finns ingen exakt korrekt skillnad mellan dessa genrer. En roman brukar normalt ligga på mellan 200-300 sidor men det finns inga gränser utan kan överstiga till flera hundratals sidor. Kortromanen eller novella som det också kallas är ett litterärt format som ligger mellan romanen och novellen. En kortroman har samma uppbyggnad som en roman med kapitel eller olika delar men med betydligt färre sidor. En kortroman kan normalt ligga på mellan 50-100 sidor men även färre. Novell är en kort skönlitterär text. Skillnaden mellan en roman och en novell är inte bara storleken utan även ramen är annorlunda. I en novell tas bara en händelse upp i en snabb och spännande utveckling av en situation medan romanen har en lång utveckling av händelser och karaktärer. Om romanen ger en samlad tidsbild av ett samhällsliv eller av en persons hela utvecklingsgång så ger novellen ett intressant specialfall med redan färdiga karaktärer. Noveller har ingen standardlängd utan kan vara nånstans mellan 5-50 sidor. Med tanke på att novellerna är så korta kan man sätta ihop flera noveller till en bok. När det är samma författare som har skrivit novellerna heter det "novellsamling". Om man sätter ihop flera noveller som är skrivna kring samma tema men av olika författare kallas det för "antologi". Noveller som t.ex. skrivs i tidningar och som inte avslutas helt utan slutar med något spännande så man måste läsa nästan tidning för att se hur det går kallas för "följetong".


Dramatik är en berättelse på prosa eller vers som följer en eller flera personer. Inom dramatik finns undergenren "komedi" och "tragedi" men med tiden har även fler undergenrer utvecklats så som "skräcklitteratur" och "romantik". 
Två exempel på antologier. Båda är novellsamlingar skrivna av olika författare men i samma tema.


De litterära genrerna
De litterära genrerna kan delas in i innehåll (deckare, herderoman, kärleksroman) i form (roman, brevroman, novell), stil (magisk realism, humor), målgrupp (barnbok, ungdomsroman), upphovsman (arbetslitteratur), verklighetsförankring (nyckelroman, historisk roman), syfte (idéroman, underhållningslitteratur) m.m.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar